VEILINGEN DIGITAAL 

Het bestuur  zal per maand bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de invulling van onze verenigingsavonden. o.a.  digitale/schriftelijke veiling. Helaas was dit in de in de afgelopen maanden niet mogelijk.

Zodra het mogelijk is proberen we het weer met  daarbij een kijkavond zoals in september en december. 

Natuur zijn we daarvoor wel veilingkavels nodig.

U kunt kavels inleveren bij Rick Dorman, Wel even contact opnemen voordat u naar hem toegaat. 

 

Binnenkort organiseren wij een gratis verloting.........                         

 


DIGITALE VERLOTING

 

Vooralsnog geen digitale verlotingen meer (?).


VEILING    ANDERS

 

PLANNEN  DIGITALE EN  SCHRIFTELIJKE VEILING 

 

Op basis van onze eerste ervaring In verband met COVID-19 overwegen we in de komende tijd  de digitale/schriftelijke veiling te herhalen bij voldoende deelname.  Elders op deze website staat t.z.t.  de veilinglijst.

Bij voldoende aanmeldingen zal er een kijkavond worden georganiseerd. 

Deze kijkavond is dan op woensdagavond. Plaats  nog. bekend te maken, dit is dan geen verenigingsavond.

 

Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden

 

Over de kijkavond en aanmelding

 

Iedereen die wil kijken is verplicht zich per e-mail aan te melden. Zonder aanmelding heeft langskomen géén zin, je wordt niet toegelaten.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag voor de kijkdag. 

Na het aanmelden krijg je een tijdvak toegewezen. Dit wordt je op dinsdag  voorafgaand per e-mail toegestuurd. We houden er daarbij rekening mee dat mensen die van veraf komen niet te laat aan de beurt zijn.

Tegelijkertijd krijg je een Excelbestand van de veiling, dat je kunt gebruiken voor het bieden.

Natuurlijk kan er ook geboden worden op kavels zonder de kijkavond te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld voor kavels, waarvan de inhoud zo duidelijk is dat een bezoek niet noodzakelijk is. In dit geval moet je je toch aanmelden, en krijg je alleen het Excelbestand toegezonden.

 

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 15 minuten, waarin 3 personen tegelijk de kavels mogen bekijken. Wij zorgen ervoor dat de kavels zo ver uit elkaar liggen, dat dat op een veilige manier mogelijk is. Als we tot 22.00 uur doorgaan, houdt dat in dat er 24 personen de kavels kunnen komen bekijken.

 

Voorafgaand aan toegang tot de zaal, zal gewacht worden tot het verantwoorde aantal in de zaal.  . Ook daar dient 1,5 meter afstand gehouden te worden, mondkapjes verplichting en desinfecteren.  

We adviseren jullie om je goed voor te bereiden, indien er wachtenden zijn een kwartier per lid. .

 

Over het bieden

 

Bij voldoende deelname kan er geboden worden. Dit kan alleen per e-mail, je kunt je biedingen (in Excel) tot en met de woensdag van de kijkavond mailen.

 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Een hoogste bod wordt door ons verlaagd naar de inzetprijs als er verder geen biedingen op een kavel zijn. Bij meerdere biedingen op een kavel wordt het hoogste bod zo nodig door ons verlaagd naar het eerstvolgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

Over de afloop

 

Omdat dit een eerste keer is dat we een schriftelijke veiling organiseren bepalen we na de veiling hoe we dat doen met het afhalen/brengen en betalen van de materialen. We weten immers niet of er überhaupt animo voor is.

 

Nogmaals in het kort:

-        Aanmelden verplicht 

-        Geen toegang buiten toegewezen tijdsblok

-        Biedingen uitsluitend per e-mail uiterlijk ........................ naar

-        Geen toegang bij verkoudheidsklachten

-        Houd 1,5 meter afstand, mondkapjesplicht, desinfecteren