Welkom!

 

Welkom op deze website van de

Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.

Kijk even rond. In de blauwe kolom de activiteiten en  ander nieuws.

Verder op de website verenigingsrubrieken, foto's, historische verhalen en informatie over beurzen.

Ingeleverd materiaal van leden kan ook geplaatst worden.

Onze vereniging bestond in september 2019 60 jaar. In de rubriek 'Zegels' kunt u de uitgegeven zegel en enveloppe en  achtergrond informatie ervan bekijken en nalezen. 

 


Schriftelijke veiling met kijkmiddag op 11 december 2021

 In verband met COVID-19 kunnen onze gewone veilingen geen doorgang meer vinden. Wij gaan dit nu weer doen met een schriftelijke veiling. Elders op deze website staat de veilinglijst. Uiteraard is dit onder het voorbehoud dat het nog is toegestaan onder de RIVM-maatregels.

   

Bij voldoende aanmeldingen zal er een kijkavond worden georganiseerd. Het heeft immers weinig zin om het ‘hele circus’ op te bouwen als we bijvoorbeeld maar twee aanmeldingen hebben.

Deze kijkavond is dan op zaterdagmiddag 11 december in het Hervormd Ontmoetings Centrum, Kromme Elleboog 10, 7741 JA Coevorden. LET OP, DIT IS GEEN VERENIGINGSAVOND!!

Tijdens deze avond is het dragen van een mondkapje verplicht!

 

Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden.

 

Over de kijkmiddag en aanmelding 

Iedereen die wil kijken is verplicht zich per e-mail aan te melden. Zonder aanmelding heeft langskomen géén zin, je wordt niet toegelaten.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 8 december per e-mail naar andrejanet.dales@online.nl

 

Na het aanmelden krijg je een tijdvak toegewezen. Dit wordt je op vrijdag 10 december ’s avonds per e-mail toegestuurd. We houden er daarbij rekening mee dat mensen die van veraf komen niet te laat aan de beurt zijn.

Tegelijkertijd krijg je een Excelbestand van de veiling, dat je kunt gebruiken voor het bieden.

Natuurlijk kan er ook geboden worden op kavels zonder de kijkavond te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld voor kavels, waarvan de inhoud zo duidelijk is dat een bezoek niet noodzakelijk is. In dit geval moet je je toch aanmelden, en krijg je alleen het Excelbestand toegezonden.

 6

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 15 tot 30  minuten, waarin 3 personen tegelijk de kavels mogen bekijken. Wij zorgen ervoor dat de kavels zo ver uit elkaar liggen, dat dat op een veilige manier mogelijk is. Als we tot 22.00 uur doorgaan, houdt dat in dat er maximaal 24 personen de kavels kunnen komen bekijken.

 

Voorafgaand aan toegang tot de zaal, kun je buiten de zaal wachten. Ook daar dient 1,5 meter afstand gehouden te worden.

We adviseren jullie om je goed voor te bereiden, je hebt immers maar een kwartier tot een half uur.

 

Over het bieden 

Bij voldoende deelname kan er geboden worden. Dit kan alleen per e-mail, je kunt je biedingen (in Excel) met het ingevulde exel tot en met zondag 12 december mailen naar dehooppeter@outlook.com.

 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Een hoogste bod wordt door ons verlaagd naar de inzetprijs als er verder geen biedingen op een kavel zijn. Bij meerdere biedingen op een kavel wordt het hoogste bod zo nodig door ons verlaagd naar het eerstvolgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

Over de afloop 

Na 15 december krijgen alle bieders zo snel mogelijk bericht over het afhalen/brengen en de betaling van de gekochte kavels.

 

Nogmaals in het kort:

-        Aanmelden verplicht, per e-mail bij andrejanet.dales@online.nl

-        Geen toegang buiten jouw tijdsblok

-        Biedingen uitsluitend per e-mail naar dehooppeter@outlook.com

-        Geen toegang bij verkoudheidsklachten

-        Houd 1,5 meter afstand

-        Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het zaaltje, wij zorgen voor desinfectiemateriaal

-        Verplicht dragen van een mondkapje LET OP, DIT IS GEEN VERENIGINGSAVOND!!

Tijdens deze avond is het dragen van een mondkapje verplicht!
Er wordt een CR-code check gedaan. 

 

VOORBEHOUD

       Alle aankondigingen op deze Website zijn onder voorbehoud. Dit geldt voor de beurzen, verenigingsavonden en kijkdagen in december 2021  en januari  2022. Berichtgeving over Covid-19 gelden als maatstaf, naast de publicaties in PHILA-INFO, de verenigingsapp  en op de Website van de vereniging. 

 

Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden

 

 

De beschrijving voor de schriftelijke veiling kunt u ook vinden in de rubriek Activiteiten/Agenda onder Veilingen.

 

Veilig naar verenigingsavond . 

 

Voor de clubavond gelden de volgende regels:
1. Vaccinatie bewijs, QR-code,  negatieve testuitslag (max. 24 uur oud) of een herstelbewijs verplicht.
2. Eigen ID-bewijs meenemen.

3. In het algemeen gelden de basisregels die horen bij het beleid van het RIVM.


                                                                        Een postzegel.
Ogenschijnlijk een klein stukje papier met een kartelrandje en in verschillende afmetingen. Maar een postzegel vertelt grote en kleine verhalen, vaak heel boeiend.
Niet iedereen staat er bij stil. U doet dat wel, want u hebt interesse getoond in onze filatelistische vereniging.


Wij nodigen u van harte uit om via de diverse rubrieken boven op de pagina meer “over ons” te weten te komen. U vindt daar informatie over het lidmaatschap, de bibliotheek, de veilingen. Onder de knop Postzegel Expositie vindt u interessante informatie en zegels uit eigen omgeving. Ook een verzameling foto's ontbreekt niet, zowel actueel als uit de historie. 

De activiteiten voor  dit seizoen vindt u in de rubriek Activiteiten > Verenigingsavond . U kunt daarin vooruit kijken en zien wat er te wachten staat.  

Clubgebouw Jeu de Boules Coevorden,
Nordhornerstraat 25, 7742 VZ Coevorden:

N34, afslag  Coevorden Noord, rondweg 2e afslag richting Schoonebeek, einde afrit rechtsaf, bij verkeerslichten linksaf.

1e weg rechts = Nordhornerstraat, 3e weg rechts, parkeerplaats Jeu de Boules.

----------------------- vanaf kwart voor acht  kunt u er terecht ------------------------