Welkom!

 

Welkom op deze website van de

Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.

Kijk even rond. In de blauwe kolom de activiteiten en  ander nieuws.

Verder op de website verenigingsrubrieken, foto's, historische verhalen en informatie over beurzen.

Ingeleverd materiaal van leden kan ook geplaatst worden.

Onze vereniging bestond in september 2019 60 jaar. Onderaan deze pagina kunt u de uitgegeven zegel en enveloppe en de achtergrond ervan bekijken en nalezen. 


Zoals al in de blauwe rubriek hiernaast onder het kopje Wat is er NIET te doen komende tijd' is vermeld: 

DE BEURS VAN 31 OKTOBER IN BRUCHTERVELD GAAT NIET DOOR.


VEILING    ANDERS

 

SCHRIFTELIJKE VEILING SEPTEMBER 2020 

 

In verband met COVID-19 kunnen onze gewone veilingen geen doorgang meer vinden. Wij gaan nu een proef doen met een schriftelijke veiling. Elders op deze website staat de veilinglijst. Bij succes kan dit zo nodig worden herhaald.

 

Bij voldoende aanmeldingen zal er een kijkavond worden georganiseerd. Het heeft immers weinig zin om het ‘hele circus’ op te bouwen als we bijvoorbeeld maar twee aanmeldingen hebben.

Deze kijkavond is dan op woensdagavond 9 september 2020 in het clubgebouw van de Jeu de Boules Vereniging, een bekend adres dus. LET OP, DIT IS GEEN VERENIGINGSAVOND!!

 

Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden

 

Over de kijkavond en aanmelding

 

Iedereen die wil kijken is verplicht zich per e-mail aan te melden. Zonder aanmelding heeft langskomen géén zin, je wordt niet toegelaten.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 7 september per e-mail naar andrejanet.dales@online.nl

 

Na het aanmelden krijg je een tijdvak toegewezen. Dit wordt je op dinsdag 8 september ’s avonds per e-mail toegestuurd. We houden er daarbij rekening mee dat mensen die van veraf komen niet te laat aan de beurt zijn.

Tegelijkertijd krijg je een Excelbestand van de veiling, dat je kunt gebruiken voor het bieden.

Natuurlijk kan er ook geboden worden op kavels zonder de kijkavond te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld voor kavels, waarvan de inhoud zo duidelijk is dat een bezoek niet noodzakelijk is. In dit geval moet je je toch aanmelden, en krijg je alleen het Excelbestand toegezonden.

 

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 15 minuten, waarin 3 personen tegelijk de kavels mogen bekijken. Wij zorgen ervoor dat de kavels zo ver uit elkaar liggen, dat dat op een veilige manier mogelijk is. Als we tot 22.00 uur doorgaan, houdt dat in dat er 24 personen de kavels kunnen komen bekijken.

 

Voorafgaand aan toegang tot de zaal, kun je buiten wachten in de overkapping. Ook daar dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Als dit niet mogelijk is, blijf in de auto op je beurt wachten. Het is niet toegestaan om in de hal van de locatie te wachten.

We adviseren jullie om je goed voor te bereiden, je hebt immers maar een kwartier.

 

Over het bieden

 

Bij voldoende deelname kan er geboden worden. Dit kan alleen per e-mail, je kunt je biedingen (in Excel) tot en met woensdag 16 september mailen naar dehooppeter@outlook.com.

 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Een hoogste bod wordt door ons verlaagd naar de inzetprijs als er verder geen biedingen op een kavel zijn. Bij meerdere biedingen op een kavel wordt het hoogste bod zo nodig door ons verlaagd naar het eerstvolgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

Over de afloop

 

Omdat dit een eerste keer is dat we een schriftelijke veiling organiseren bepalen we na de veiling hoe we dat doen met het afhalen/brengen en betalen van de materialen. We weten immers niet of er überhaupt animo voor is.

 

Nogmaals in het kort:

-        Aanmelden verplicht, per e-mail bij andrejanet.dales@online.nl   

-        Geen toegang buiten jouw tijdsblok

-        Biedingen uitsluitend per e-mail uiterlijk 16 september naar dehooppeter@outlook.com

-        Geen toegang bij verkoudheidsklachten

-        Houd 1,5 meter afstand

 

-        Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het zaaltje, wij zorgen voor desinfectiemateriaal

Een postzegel.
Ogenschijnlijk een klein stukje papier met een kartelrandje en in verschillende afmetingen. Maar een postzegel vertelt grote en kleine verhalen, vaak heel boeiend.
Niet iedereen staat er bij stil. U doet dat wel, want u hebt interesse getoond in onze filatelistische vereniging.


Wij nodigen u van harte uit om via de diverse rubrieken boven op de pagina meer “over ons” te weten te komen. U vindt daar informatie over het lidmaatschap, de bibliotheek, de veilingen. Onder de knop Postzegel Expositie vindt u interessante informatie en zegels uit eigen omgeving. Ook een verzameling foto's ontbreekt niet, zowel actueel als uit de historie. 

De activiteiten voor  dit seizoen vindt u in de rubriek Activiteiten > Verenigingsavond . U kunt daarin vooruit kijken en zien wat er te wachten staat.  

Clubgebouw Jeu de Boules Coevorden,
Nordhornerstraat 25, 7742 VZ Coevorden:

N34, afslag  Coevorden Noord, rondweg 2e afslag richting Schoonebeek, einde afrit rechtsaf, bij verkeerslichten linksaf.

1e weg rechts = Nordhornerstraat, 3e weg rechts, parkeerplaats Jeu de Boules.

----------------------- vanaf kwart voor acht  kunt u er terecht ------------------------60 jarig jubileum: Uitgifte zegel en envelop

Op 28 september 2019 bestond onze vereniging 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn een postzegel, een stempel en een envelop uitgegeven. De informatie over de zegels is hieronder te zien.  

Postzegel en gelegenheidsenvelop zijn verkrijgbaar bij de vereniging.

Zegels zijn te bestellen met het contactformulier op de button 'CONTACT' boven aan de  website.  

Een velletje (10 postzegels) kost € 12,50, een envelop € 2 (beide excl. verzendkosten).

60 

Wie nog eens terug wil kijken: met enkele klikken ter herinnering. hier jubileum 

Op de pagina "FOTO'S"  een foto reportage.   

'HISTORIE'  

Pagina "ZEGELS" 

Zegels te bestellen via Contactformulier.  

 

Download
Postzegel stempel envelop 28-9-2019 .jpg
JPEG-bestand 389.5 KB

Op deze pagina een link naar een  persartikel naar aanleiding van de beurs in Bruchterveld in oktober 2017. Aandacht in die publicatie  o.a. voor een interessante activiteit met postzegels van één van onze leden door leerlingen op een school in Hardenberg.  Bijzondere aandacht gevraagd. Klik onderstaande link aan voor het interview. 

 

Download
Postzegels verzamelen nieuwe stijl: Postcrossing
Perspublicatie uit De Stentor Vechtdaleditie, d.d. 28.10.2017, auteur: Benny Koerhuis.
O.a. interview met PZV-lid Albert Hakkers
Bron De Stentor Vechtdaleditie 28.10.17.
JPEG-bestand 482.3 KB