Historie


Over historie eigen  Philatelistenvereniging


Op 22 november 1955 wordt de afdeling Coevorden opgericht van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. 26 september 1959 wordt de vereniging zelfstandig en gaat van start met een ledental van 25. Volgens de statuten wordt zij aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. In 1979 vindt er een statutenwijziging plaats, waarbij de vereniging – tot grote vreugde van de verzamelaars – wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Bekende namen en voorzitters.

Oprichters en in Coevorden nog steeds bekende namen zijn: voorzitter Binnendijk, secretaris/penningmeester Gerrits en bestuurslid Pabon. Na het overlijden van Binnendijk wordt de voorzittershamer overgenomen door Jan Somer. Somer heeft deze taak 18 jaar vervuld en was initiator van vele evenementen. Somer werd opgevolgd door Herman Koorman bij velen bekend als handelaar en later door de postzegelwinkel in de Bentheimerstraat. De volgende voorzitter was Marten Dijkstra, niet alleen in Coevorden bekend door de filatelie maar ook als schrijver van twee boeken over de postgeschiedenis van Coevorden en als medewerker van het Coevorder museum. Buiten Coevorden was Dijkstra bekend als landelijk jurylid bij tentoonstellingen. Na Dijkstra verruilde Henk de Weerd zijn functie als vice-voorzitter in voor die van voorzitter.  De Weerd was vooral bekend als vast schrijver van stukjes voor het verenigingsorgaan Phila-Info. Hij zette zich eveneens in voor het opzetten van een jeugdafdeling. Vanwege gezondheidsproblemen van De Weerd werd de hamer tijdelijk overgenomen door Jan Bakker, eveneens secretaris. Huidig voorzitter sinds 8 januari 2008 is Harrie Uneken.

  

Tentoonstellingen.

Door de loop der jaren zijn er door de vereniging vele tentoonstellingen georganiseerd. Dit gebeurde regelmatig in samenwerking met andere verenigingen.

De eerste tentoonstelling vond plaats op 14 en 15 oktober 1967 in Nordhorn gezamenlijk georganiseerd door de Coevorder vereniging en de Briefmarkenverein uit Nordhorn met als titel “Partnerschaptentoonstelling”. Er waren in Nordhorn 15 verzamelingen te bewonderen van verzamelaars uit Coevorden. Soortgelijke tentoonstellingen waren er eveneens in Coevorden in september 1968, september 1972, oktober 1979 en oktober 1983. Dit betrof officiële tentoonstellingen met een vakjury en reglementen.

In het jaar 1997 werd de laatste internationale en officiële tentoonstelling gehouden in Nordhorn, ter gelegenheid van de viering van 30 jaar partnerschap tussen de steden Nordhorn en Coevorden.

Om leden te stimuleren om mee te doen, of eens te proeven aan tentoonstellingen werd er in de jaren 1994 tot en met 2001 zes maal een éénkadertentoonstelling georganiseerd. Ook tijdens het jubileumevenement op 10 oktober 2009 werd er een éénkadertentoonstelling georganiseerd.

 De contacten tussen de filatelistenverenigingen uit Nordhorn en Coevorden waren bij toerbeurten zeer intens en dan weer eens iets rustiger. Naast gezamenlijke tentoonstellingen werden bezoekjes aan elkaars verenigingsavonden over en weer georganiseerd.

  

Leden.

Het ledental stijgt na de oprichting gestaag met als toppunt in februari 1982 een aantal van 158. Daarna daalt langzaam maar zeker het aantal leden. In mei 1985 is te lezen in Phila-Info: “Er is een kleine terugloop van het ledental. Hier zal hoogstwaarschijnlijk de economische recessie ook wel een bijdrage aan gedaan hebben”. Nu, anno 2017, een tijd waarin we net weer een recessie te boven komen, is dit bijzonder om te lezen.

De vereniging heeft momenteel circa 80 leden. Landelijk is het aantal – bij verenigingen aangesloten postzegelverzamelaars – dalende. De filatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg heeft dit een halt toe kunnen roepen (er is zelfs een lichte stijging van het aantal leden), door te zorgen voor een actief programma voor haar leden, attractieve verenigingsavonden en het organiseren van postzegelbeurzen.

  

Hardenberg.

Over de verzamelaars in Hardenberg is weinig in het archief te vinden. Er werden in het verleden ruildagen georganiseerd in Hardenberg, maar door onvoldoende belangstelling duurde dit niet lang. Toch bestaat bijna de helft van het aantal leden van de vereniging uit inwoners van de gemeente Hardenberg en zijn deze leden ook nog eens zeer actief.

Oud-voorzitters De Weerd en Bakker, waren beide afkomstig uit Hardenberg. Ook nu is in het bestuur de gemeente Hardenberg goed vertegenwoordigd in de personen Smit (penningmeester sinds 9 januari 1989!!), Dorman en Bruins (secretaris)

 

Postzegelbeurzen.

De eerste postzegelbeurs werd georganiseerd op 10 maart 2007. Dit was zo’n groot succes, dat er daarna jaarlijks een beurs in Steenwijksmoer (Coevorden) wordt gehouden, tegenwoordig op de laatste zaterdag van februari. Van heinde en ver trekt de kleine beurs veel bezoekers. Een vast onderdeel is de veiling. 

  

Omdat er behoefte blijkt te zijn aan dit soort gezellige kleine beurzen, wordt er sinds oktober 2015, op de laatste zaterdag eenzelfde beurs georganiseerd in Bruchterveld bij Hardenberg.     

  

Bondsspelden KNBF. 

 

Op 10 oktober 2009 bestond de vereniging 50 jaar. Enkele bestuursleden ontvingen namens de KNBF, uit handen van Simon Tuin, voor hun verdiensten voor de vereniging en de filatelie een bondsspeld.

Martin Dijkstra – gouden bondsspeld;

Henk de Weerd – zilveren bondsspeld;

Gerrit Smit – zilveren bondsspeld;

Peter de Hoop – zilveren bondsspeld.

 

Dijkstra, De Weerd en Smit zijn voor hun   genoemd. De Hoop ontving de bondsspeld voor al zijn werkzaamheden, waaronder het zijn van redacteur van Phila-Info. Sinds september 1997 is De Hoop rondzendcommissaris.

Geplaatst maart 2017.

Op 9 januari 2019 ontving Harry Uneken -oude voorzitter - de KNBF speld. Deze werd uitgereikt door de heer Kraaibeek, voorzitter KNBF.

                      Februari 2019.      


Download
Doc1
Doc1.rtf
Tekstdocument 509.1 KB

Historie uit Twist 

Net over de grens: Van één van onze leden ontvingen we een interessant historische verhaal waarin herinnering zijn vastgelegd rondom de uitgifte van een zegel.

Het artikel is in PDF afgedrukt. De opmaak vraagt dat u dit zelf even 'recht op' zet. 


Download
Net over de grens: waardevolle geschiedbeschrijving uit Twist
Briefmarken 16.05.17-1.pdf
Adobe Acrobat document 738.2 KB

POST EN POSTKANTOOR HARDENBERG

Over Post en Postkantoor Hardenberg

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat het postkantoor in de Voorstraat officieel in gebruik werd genomen. Helaas heeft het gebouw net geen honderd jaar als zodanig dienst gedaan. Begin 2005 verloor het zijn functie als postkantoor wegens terugloop van activiteiten. Het postagent­schap is sindsdien gevestigd in de Primera-winkel aan het Oosteinde. In 2003 werd het voormalig postkantoor, Voorstraat 40, door de gemeenteraad aangewezen als gemeentelijk monument. Dankzij deze status zal het gebouw gehandhaafd en geïntegreerd worden in de plannen van aan­nemer Zweers uit Ane voor herinrichting van dit gebied - en dat alles in het kader van het Masterplan Centrum Hardenberg.

Het Gemeentearchief Hardenberg verwierf in 2005 een kleine collectie interessante stukken, afkomstig uit het oude postkantoor, van één van de oud-medewerkers. De collectie bevat onder andere een verslag van de oudste geschiedenis van het postkantoor, opgemaakt bij de officiële opening van het postkantoor na een grootscheepse verbouwing in 1938. Begin 2006 werden bij een andere schenking archivalia van de posterijen verworven, afkomstig van één van de laatste postdirecteuren. Dit artikel is gewijd aan de oudste geschiedenis van de post en met name de aanloop tot het verkrijgen van en de bouw van het hoofdpostkantoor te Hardenberg.             

 

E. Wolbink

 

Lees en kijk verder met onderstaande download.

Over Post en Postkantoor Hardenberg

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat het postkantoor in de Voorstraat officieel in gebruik werd genomen. Helaas heeft het gebouw net geen honderd jaar als zodanig dienst gedaan. Begin 2005 verloor het zijn functie als postkantoor wegens terugloop van activiteiten. Het postagent­schap is sindsdien gevestigd in de Primera-winkel aan het Oosteinde. In 2003 werd het voormalig postkantoor, Voorstraat 40, door de gemeenteraad aangewezen als gemeentelijk monument. Dankzij deze status zal het gebouw gehandhaafd en geïntegreerd worden in de plannen van aan­nemer Zweers uit Ane voor herinrichting van dit gebied - en dat alles in het kader van het Masterplan Centrum Hardenberg.

Het Gemeentearchief Hardenberg verwierf in 2005 een kleine collectie interessante stukken, afkomstig uit het oude postkantoor, van één van de oud-medewerkers. De collectie bevat onder andere een verslag van de oudste geschiedenis van het postkantoor, opgemaakt bij de officiële opening van het postkantoor na een grootscheepse verbouwing in 1938. Begin 2006 werden bij een andere schenking archivalia van de posterijen verworven, afkomstig van één van de laatste postdirecteuren. Dit artikel is gewijd aan de oudste geschiedenis van de post en met name de aanloop tot het verkrijgen van en de bouw van het hoofdpostkantoor te Hardenberg.             

 

E. Wolbink

 

Lees en kijk verder met onderstaande download.


                Historisch rommeldoosje