Lidmaatschap


 

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De contributie is jaarlijks verschuldigd over de periode 1 september t/m 31 augustus. Vanaf  het verenigingsjaar 2020/2021 is deze vastgesteld op € 34,00. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan.

Wat kunt u als lid van onze vereniging verwachten?

  • Lidmaatschap KNBF, Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
  • Maandblad Filatelie.
  • Rondzending. De leden van de vereniging kunnen meedoen aan de rondzending. U kunt dan thuis op uw gemak uit de verschillende dozen die zegel zoeken die uw verzameling completer maakt.
  • Gratis verloting. Enige keren per jaar wordt er een gratis verloting gehouden.
  • Veiling. Om de maand wordt er een veiling georganiseerd van door de leden zelf ingebrachte kavels.
  • Phila-info. Door middel van ons eigen orgaan Phila-info wordt u op de hoogte gehouden van water er op de clubavonden gaat gebeuren. Daarnaast wordt er regelmatig aandacht besteed aan andere interessante filatelistische zaken.
  • Extra activiteiten. Die kunnen bestaan uit het uitnodigen van een gastspreker, het uitnodigen van semihandelaren, een kleine tentoonstelling, dialezingen, het bezoeken van filatelistische evenementen of interessante bedrijven (bijv. het sorteercentrum van TPG Post), het bezoeken van de Bondsbibliotheek, etcetera.
  • Verenigingsavond. Elke tweede woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden (juni, juli en augustus).

Mocht u lid willen worden van onze vereniging, neem dan contact met ons op.