Historie Coevorden


Uitgegeven op 16 september 1982 met als onderwerp oude vestigingen en vestingstadjes. Uitgifte in twee waarden: 50 cent (NLG) Enkhuizen en 70 cent (NLG) Coevorden. Europazegels. Ontwerper: Baer Cornet.

 
COEVORDER ZEGELHISTORIE

 

Uitgegeven op: 26 maart 2002.

Verrassingszegels, provincies.

Uitgifte in 1 waarde van 0,39 cent (EURO) en een velletje

van 12 waarden. Op 30 augustus 2002 in een verzamel-

vel (alle 12 provincies). 

Ontwerper: Vandejong uit Amsterdam in samenwerking     met Van GOG-ontwerpers.

 Voor uitleg zie onder button 'Historie', 

De speciale provinciepostzegel van Drenthe behoorde tot de unieke serie van twaalf Verrassingspostzegels die PTT Post in het jaar 2002 uitgaf. In een tijd waarin veel aandacht werd besteed aan de eenwording van Europa wilde PTT Post met deze bijzondere serie, graag aandacht schenken aan de regionale diversiteit, cultuur en identiteit in Nederland. Aan iedere provincie werd dan ook vanaf 12 maart 2002 een speciaal postzegelvelletje met twaalf postzegels gewijd en dit was nog nooit in Nederland gebeurd.

Elk blok heeft twee kolommen van zes zegels, met ertussen een zestal specifieke afbeeldingen voor de desbetreffende provincie. Het ontwerp van de provinciezegel Drenthe is gebaseerd op de provincievlag van Drenthe. Op de Drentse vlag staat een zwarte kasteeltoren met een poortopening en kantelen op een laag voetstuk. Tussen de twee Drenthepostzegels staat op de sluitzegels een foto van het standbeeld van de ganzenhoedster “Ganzen Geesje” in Coevorden. Op 14 oktober 1978 werd het beeld onthuld van de Makkumer beeldhouwer Sterenberg. “Ganzen Geesje” staat symbool voor de belangrijke rol die de ganzen al jaren in “Ganzenstad Coevorden” innemen.

 

Beperkte oplage en verkrijgbaarheid 

De provinciepostzegels waren in een beperkte oplage verkrijgbaar, alleen bij de postkantoren in de betreffende provincie. Daarnaast waren ze te koop bij Collect Club in Groningen. Ook trok er een speciale Provincie Postzegel Promotietruck twee weken door de betreffende provincie. In deze promotietruck werden naast de provinciepostzegels, typische provincieproducten verkocht.

 

Emissieschema Verrassingspostzegel 2002 

12 maart emissie provincie Friesland 

26 maart emissie provincie Drenthe 

9 april emissie provincie Noord Holland 

23 april emissie provincie Gelderland 

7 mei emissie provincie Noord Brabant 

21 mei emissie provincie Groningen 

4 juni emissie provincie Zuid Holland 

18 juni emissie provincie Utrecht 

2 juli emissie provincie Zuid Limburg 

16 juli emissie provincie Overijssel 

30 juli emissie provincie Zeeland 

13 augustus emissie provincie Flevoland 

30 augustus emissie velletje met van alle provinciepostzegels op AMPHILEX 2002.

Informatie over Miss Ganzenhoedster en de Ganzenmarkt

(bron: www.ganzenmarktcoevorden.nl)

Miss en Mini Miss Ganzenhoedster verkiezing

Dames tussen 12 en 21 jaar kunnen (als inwoonsters van de gemeente) meedoen aan de jaarlijkse ‘Miss Ganzenhoedster verkiezing’. Deze verkiezing wordt op de tweede maandag van november georganiseerd. De deelneemsters (gekleed in Drentse klederdracht, maximaal twintig) moeten een aantal ganzen door de drie winkelstraten van Coevorden naar de Markt drijven. De gekozen Miss en Mini Miss Ganzenhoedster dragen deze titel een jaar lang en vervullen allerlei representatieve taken in de gemeente Coevorden. Zo zijn zij aanwezig bij officiële bijeenkomsten en openen bijvoorbeeld sportevenementen.

Historie Ganzenmarkt

De Ganzenmarkt: een jaarlijks hoogtepunt in de stad met een historische, folkloristische achtergrond. Ganzen zijn er altijd nog, al worden die niet meer verhandeld. Daarnaast vinden vele andere activiteiten plaats die zich niet alleen afspelen op de dag van Ganzenmarkt, maar zich uitstrekken over het weekeinde daarvoor. 

In vroegere tijden, sinds het einde van de vijftiende eeuw, werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen gebeurde door de ganzenhoedsters.

Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en uiteindelijk via Rotterdam naar Engeland verscheept met als eindbestemming “de kerstdis”. Tegen het einde van de negentiende eeuw was hierin overigens enige verandering gekomen. Op de markt verminderde het aanbod van ganzen zienderogen. Tijdelijk, rond 1914, kwam hierin wat verbetering. Maar, de Ganzenmarkt in Coevorden verdween ongeveer 80 jaar geleden. Wat bleef was een najaarsmarkt met tot besluit een aantal “Biestemoandagen”, waarop vee werd verhandeld.

Biestenmaondagen

De Ganzenmarkt was de laatste in een serie van vier “Biestenmaondagen”. De eerste markt was een veemarkt, de tweede een gewone wekelijkse markt en de derde kreeg de naam “olle wievenmarkt”. Boerenvrouwen en schoolgaande kinderen trokken mee naar de markt. De groentevoorraad werd aangevuld, waarbij met name soepgroenten en witte kool erg populair waren. De kool werd thuis in Keulse potten gedaan om er zuurkool van te maken voor de koude winterse dagen. 

Traditie

De betekenis van de ganzenhandel werd steeds minder naarmate minder ganzen werden aangevoerd vanuit de moerassen. In het begin van de zestiger jaren werd de oude traditie nieuw leven ingeblazen. Meisjes van de huishoudschool werden ganzenhoedsters. De draagster van de meest traditionele kleding werd beloond met de titel “Miss Ganzenhoedster”. 

Tegenwoordig

Heden ten dage is de Ganzenmarkt een folkloristisch evenement. Net als vroeger worden ganzen door de winkelstraten van Coevorden gedreven. Dit gebeurt door ganzenhoedsters in oude kledij. Ieder jaar wordt traditiegetrouw een Miss Ganzenhoedster gekozen. Na het binnendrijven van de ganzen komen de ganzenhoedsters op het marktplein bijeen en kiest een jury de Miss Ganzenhoedster. ’s Middags is de verkiezing van de Mini Miss Ganzenhoedster. 

Voor meer informatie over de Ganzenmarkt, zie de website: www.ganzenmarktcoevorden.nl