HISTORIE


Over historie eigen  Philatelistenvereniging 

Geschiedenis Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.

  

Op 22 november 1955 wordt de afdeling Coevorden opgericht van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. 26 september 1959 wordt de vereniging zelfstandig en gaat van start met een ledental van 25. Volgens de statuten wordt zij aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. In 1979 vindt er een statutenwijziging plaats, waarbij de vereniging – tot grote vreugde van de verzamelaars – wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

  

Bekende namen en voorzitters.

Oprichters en in Coevorden nog steeds bekende namen zijn: voorzitter Binnendijk, secretaris/penningmeester Gerrits en bestuurslid Pabon. Na het overlijden van Binnendijk wordt de voorzittershamer overgenomen door Jan Somer. Somer heeft deze taak 18 jaar vervuld en was initiator van vele evenementen. Somer werd opgevolgd door Herman Koorman bij velen bekend als handelaar en later door de postzegelwinkel in de Bentheimerstraat. De volgende voorzitter was Marten Dijkstra, niet alleen in Coevorden bekend door de filatelie maar ook als schrijver van twee boeken over de postgeschiedenis van Coevorden en als medewerker van het Coevorder museum. Buiten Coevorden was Dijkstra bekend als landelijk jurylid bij tentoonstellingen. Na Dijkstra verruilde Henk de Weerd zijn functie als vice-voorzitter in voor die van voorzitter.  De Weerd was vooral bekend als vast schrijver van stukjes voor het verenigingsorgaan Phila-Info. Hij zette zich eveneens in voor het opzetten van een jeugdafdeling. Vanwege gezondheidsproblemen van De Weerd werd de hamer tijdelijk overgenomen door Jan Bakker, eveneens secretaris. Vanaf 2 januari 2008 werd een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Harrie Uneken. Huidig interim-voorzitter sinds 9 januari 2019 is Peter de Hoop.

  

Tentoonstellingen.

 Door de loop der jaren zijn er door de vereniging vele tentoonstellingen georganiseerd. Dit gebeurde regelmatig in samenwerking met andere verenigingen.

 

De eerste tentoonstelling vond plaats op 14 en 15 oktober 1967 in Nordhorn gezamenlijk georganiseerd door de Coevorder vereniging en de Briefmarkenverein uit Nordhorn met als titel “Partnerschaptentoonstelling”. Er waren in Nordhorn 15 verzamelingen te bewonderen van verzamelaars uit Coevorden. Soortgelijke tentoonstellingen waren er eveneens in Coevorden in september 1968, september 1972, oktober 1979 en oktober 1983. Dit betrof officiële tentoonstellingen met een vakjury en reglementen.

 

In het jaar 1997 werd de laatste internationale en officiële tentoonstelling gehouden in Nordhorn, ter gelegenheid van de viering van 30 jaar partnerschap tussen de steden Nordhorn en Coevorden.

 

Om leden te stimuleren om mee te doen, of eens te proeven aan tentoonstellingen werd er in de jaren 1994 tot en met 2001 zes maal een één kadertentoonstelling georganiseerd. Ook tijdens het jubileumevenement op 10 oktober 2009 werd er een één kadertentoonstelling georganiseerd.

 

 

 

De contacten tussen de filatelistenverenigingen uit Nordhorn en Coevorden waren bij toerbeurten zeer intens en dan weer eens iets rustiger. Naast gezamenlijke tentoonstellingen werden bezoekjes aan elkaars verenigingsavonden over en weer georganiseerd.

 

Leden.

Het ledental stijgt na de oprichting gestaag met als toppunt in februari 1982 een aantal van 158. Daarna daalt langzaam maar zeker het aantal leden. In mei 1985 is te lezen in Phila-Info: “Er is een kleine terugloop van het ledental. Hier zal hoogstwaarschijnlijk de economische recessie ook wel een bijdrage aan gedaan hebben”. Nu, anno 2019, een tijd waarin we net weer een recessie te boven komen, is dit bijzonder om te lezen.

 

De vereniging heeft momenteel circa 80 leden. Landelijk is het aantal – bij verenigingen aangesloten postzegelverzamelaars – dalende. De filatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg heeft dit een halt toe kunnen roepen (er is zelfs een lichte stijging van het aantal leden), door te zorgen voor een actief programma voor haar leden, attractieve verenigingsavonden en het organiseren van postzegelbeurzen.

  

Hardenberg.

 Over de verzamelaars in Hardenberg is weinig in het archief te vinden. Er werden in het verleden ruildagen georganiseerd in Hardenberg, maar door onvoldoende belangstelling duurde dit niet lang. Toch bestaat bijna de helft van het aantal leden van de vereniging uit inwoners van de gemeente Hardenberg en zijn deze leden ook nog eens zeer actief.

 

Oud-voorzitters De Weerd en Bakker, waren beide afkomstig uit Hardenberg. Ook nu is in het bestuur de gemeente Hardenberg goed vertegenwoordigd in de personen Smit (penningmeester sinds 9 januari 1989!!) en Dorman (secretaris).

   

Bondsspelden KNBF.

 

Op 10 oktober 2009 bestond de vereniging 50 jaar. Enkele bestuursleden ontvingen namens de KNBF, uit handen van Simon Tuin, voor hun verdiensten voor de vereniging en de filatelie een bondsspeld.

Martin Dijkstra – gouden bondsspeld;

Henk de Weerd – zilveren bondsspeld;

Gerrit Smit – zilveren bondsspeld;

Peter de Hoop – zilveren bondsspeld.

 

Dijkstra, De Weerd en Smit zijn hiervoor genoemd. De Hoop ontving de bondsspeld voor al zijn werkzaamheden, waaronder het zijn van redacteur van Phila-Info. Sinds september 1997 is De Hoop rondzendcommissaris.

 

Bij zijn afscheid van voorzitter Harrie Uneken op 9 januari 2019 ontving hij uit handen van Hans Kraaibeek (voorzitter KNBF) een bondsspeld voor met name zijn inzet voor de propaganda van de filatelie.  

  

Postzegelbeurzen.

 De eerste postzegelbeurs werd georganiseerd op 10 maart 2007. Dit was zo’n groot succes, dat er daarna jaarlijks een beurs in Steenwijksmoer (Coevorden) wordt gehouden, tegenwoordig op de laatste zaterdag van februari. Van heinde en ver trekt de kleine beurs veel bezoekers. Een vast onderdeel is de veiling.

 

Omdat er behoefte blijkt te zijn aan dit soort gezellige kleine beurzen, wordt er sinds oktober 2015, op de laatste zaterdag eenzelfde beurs georganiseerd in Bruchterveld bij Hardenberg.                Historisch rommeldoosje