Rondzending

Naast de clubavonden organiseert de vereniging een rondzending. Leden die zich hiervoor opgeven krijgen gedurende het seizoen (september tot mei) ongeveer tien tot veertien keer per jaar een doos met postzegelboekjes thuis. Men kan dan rustig thuis kijken welke zegels men nog nodig heeft, deze uitnemen, en betalen aan de vereniging. Een soort ‘winkel aan huis’ dus. Hierbij bestaat geen enkele koopverplichting. Van de deelnemers wordt verlangd dat zij na ongeveer twee dagen de doos naar het volgende lid brengen. Om een hoog bereik te bewerkstelligen is de vereniging opgesplitst in een aantal secties van 6 tot 10 leden, die bij elkaar in de buurt wonen. Als een rondzenddoos zo’n sectie doorlopen heeft wordt zo snel mogelijk een volgende doos aangeboden.
De samenstelling van zo’n doos is vaak heel gevarieerd. In iedere doos zitten ongeveer 20 postzegelboekjes, waarvan meestal ca. 50 % is gevuld met zegels van Nederland en Overzeese gebiedsdelen, maar ook verzamelaars van het buitenland vinden er vaak leuk materiaal in. Zowel klassieke als zeer recente zegels zitten er in verschillende prijsklassen tussen. Ook eerstedagenveloppen en poststukken kunnen zijn opgenomen. De prijzen, die vastgesteld zijn door de inzenders van de boekjes, liggen meestal tussen 20 tot 40 procent van de cataloguswaarde. De boekjes komen van verschillende inzenders in het gehele land.

Over deelname aan de rondzending is geen extra contributie verschuldigd. Door de kopers uit de rondzending dient boven het uitgenomen bedrag nog 2% voor administratiekosten (met een minimum van € 0,15) te worden vergoed. Dit bedrag dient tegelijk met de afrekening te worden voldaan, en is voor de verenigingskas.