BESTUUR en COMMISSIES


 

 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter (interim)           Jenny van Aken

Secretaris                            Frits Soeters   
Penningmeester                Gerrit Jan Smit                                             

Lid (PR)                                Janet Dales                                                    

Lid (bibliotheek)                Johan Drewes                                               
Lid                                         Rick Dorman 
                                                

Commissies

Verlotingen:                       Rick Dorman

                                             Albert Hakkers 

Rondzending:                    Jenny van Aken
                                             Albert Hakkers              

 Veilingen:                           Rick Dorman  

 

 Ledenadministratie

Ledenadministrateur       G.J. Smit                            Rheezerweg 17                     7771 WH Hardenberg

                                                                                         smitgj1606@gmail.com

Secretariaat

Secretaris                           F. Soeters                           De Hof 8                                 7846 AM Noord-Sleen

 

Verenigingsblad

Samenstelling                   H. Douma                           Vennebroekstraat 3            7841 EG Sleen   

                                                                                      hdouma@ziggo.nl            

                                   

 

 Website:                            www.pzvcoevorden-hardenberg.nl 
Webmaster:                      G.G. Niemeijer

 

Op 10 januari jl. werd Gerrit Smit tijdens de algemene vergadering in het zonnetje gezet voor het feit dat hij 35 jaar penningmeester is van onze vereniging. Hij werd lid op 11 maart 1975 en penningmeester in januari 1989.

Namens bestuur en leden ontving hij uit handen van Janet Dales een gegraveerd bierglas en drie velletjes met persoonlijke postzegels. De foto op deze persoonlijke postzegel is genomen op een postzegelbeurs in Steenwijksmoer. Een bekend tafereel: Gerrit is nauwgezet bezig met de afrekeningen voor de kopers en verkopers.

 

 Gerrit doet veel voor de vereniging.

In de loop der jaren nam hij ook de ledenadministratie op zich en samen met webmaster Gerrit Niemeijer zorgt hij voor een up-to-date website.

  

In 2009 kreeg hij bij het 50-jarig jubileum van onze vereniging uit handen van Simon Tuin, afgevaardigde van de KNBF, voor al zijn werkzaamheden voor de club een zilveren bondsspeld.