Veilingen

 


TWEE MAANDELIJKSE VERENIGINSVEILING

  • Om de maand wordt er op de verenigingsavonden een veiling gehouden van door leden ingebrachte kavels. Circa 10 dagen voor de veilingdatum wordt de kavellijst via ons verenigingsorgaan PHILA-INFO  en op deze  pagina gepubliceerd.

Voor de eigen veilingen worden de volgende verhogingen toegepast:

van   .....tot

€         tot €   1,=     

€ 1,=  tot €   3,=       

€ 3,=   tot € 10,=      

€ 10,= tot € 20,=      

€ 20,= tot € 30,=          

boven       € 30,=   

0,10

0,20

0,50

1,00

2,00

   5,00

Veilingorganisator in aktie
Veilingorganisator in aktie
Download
Kavellijst febuari 2024l
Kavellijst februari 2024.docx
Microsoft Word document 230.2 KB


ARCHIEF DOCUMENT MOMENTEEL NIET AAN DE ORDE. MEI 2022

 

Schriftelijke veiling tot uiterlijk 15 december 2021

 I

Over het bieden 

Bij voldoende deelname kan er geboden worden. Dit kan alleen per e-mail, je kunt je biedingen (in Excel) met het ingevulde exel tot en met woensdag 15 december mailen naar dehooppeter@outlook.com.

 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Een hoogste bod wordt door ons verlaagd naar de inzetprijs als er verder geen biedingen op een kavel zijn. Bij meerdere biedingen op een kavel wordt het hoogste bod zo nodig door ons verlaagd naar het eerstvolgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

Over de afloop 

Na 15 december krijgen alle bieders zo snel mogelijk bericht over het afhalen/brengen en de betaling van de gekochte kavels.

 Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden

 volgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

VOORBEHOUD

       Alle aankondigingen op deze Website zijn onder voorbehoud. Dit geldt o.a. voor de beurzen, verenigingsavond in   januari  2022. Berichtgeving over Covid-19 gelden als maatstaf, naast de publicaties in PHILA-INFO, de verenigingsapp  en op de Website van de vereniging.