Bibliotheek 


De vereniging heeft een bibliotheek met daarin diverse catalogi en naslagwerken, tevens is er een (elektrische) watermerkzoeker en een (elektronische) tandingmeter. Tijdens onze verenigingsavonden is de bibliotheekkast voor iedereen beschikbaar. 

In onze bibliotheekkast kunt u aantreffen:

CATALOGI :

  INHOUD BIBLIOTHEEK      
         
PLANK 1: CATALOGI      
         
  Nederland      
C01 Nederland – Speciale catalogus  (NVPH)     2018
C02 Catalogus van de perfins van Nederland en OG. Perfins Club NL.     1991
C03 NVPH  gebundelde artikelen uit speciale catalogi      1991-2010
C04 Nederland en Overzee – Luchtpostcatalogus 1977 (De Vliegende Hollander)      
C05 Nederland – Catalogus der Oude Brieven 1667-1850      
C06 Nederland en Overzee – Catalogus van de proeven 1966      
C07 Spec. cat. kombinaties automaatboekjes (Jansen/v.Apeldoorn)     1979-1980
C08 Alg. combinatiecatalogus (Sauerbier-Philanca)     1982
C09 Postzegel- en automaatboekjes (de Rooy-Hali)     1985
C10 NVPH eerste dagbrieven Ned. en Overzeese rijksdelen     1979-1980
C11 Spec. catalogus doorlopers Nederland (Sauerbier)     1980
C12 Speciale katalogus rolzegels Nederland      1988-1989
C13 Catalogus van de postagentstempels aan boord van Nederlandse schepen.     1995
C14 Spec. catalogus etsnummers v.d. Germaanse symbolen en zeehelden.     1987
         
         
  Michel       
C30 Midden Europa  band 1   2008
C31 Zuid West Europa  band 2   2016
C32 Zuid Europa  band 3   2007/2008
C33 Zuid Oost Europa band 4   2009/2010
C34 Noord Europa  band 5   2015/2016
C35 West Europa  band 6   2008/2009
C36 Oost Europa  band 7   2008/2009
C37 West- en Midden Europa  band 1   2002/2003
C38 Zuid Europa  band 2   2002/2003
C39 Noord- en Noordwest Europa  band 3   2002/2003
C40 Oost Europa  band 4   2002/2003
C41 Duitsland      2008/2009
C42 Duitsland Junior-katalog     2009
C43 Afrika A-L  band 3   1993
C44 Afrika M-Z  band 3   1993
C45 Australië-Maleisische Archipel-Oceanië band 4   1994
C46 Michel wereldcatalogus spoorwegen     2007
         
  Philex      
C60 Belgie      1995
C61        
C62        
C63 Luxemburg      1995
         
C65 Spanje      1996
C66 Vaticaan      1995
C67 Verenigd Europa     1997
C68 Zwitserland en Liechtenstein     2002
C69 Europhilex West Europa  (A-Z)     1988
C70 Groot Brittannië en kanaaleilanden     2009
C71 Frankrijk      2001
         
         
PLANK 2: VERVOLG CATALOGI, LITERATUUR      
         
  Overige catalogi      
C80 U.S.A. – Speciale catalogus Scott, stamps and covers     2001
C81 Facit Noord Europa Speciaal      1994/1995
C82 Liechtensteiner Briefmarkenkatalog     1995
C83 Zwitserland. Verband des Schweizerischen Briefmarken-Handels     1998
C84 Canada (The Unitrade Specialized Catalogue of Canadian Stamps)     2005
         
  LITERATUUR:      
         
L01 Katalogus Internat. Grensstreekpostzegeltentoonstelling Coevorden. September 1972.      
L02 Koevers postwagen, M. Dijkstra. Uitgave Picardtclub, 1976.      
L03 Coepoten ’79, catalogus postzegeltentoonstelling 26-28 oktober in Coevorden.      
L04 Reglement lyst en taxt Postwagen Groningen op Coevorden 1789. Facsimilé uitgave 1982.      
L05 Coevorder Brievenpost. M. Dijkstra. 1982.      
L06 Van Koeverns postwagen tot internat. Transportcentrum. M. Dijkstra. 1993.      
L07 Nobria 1997. Briefmarkenausstellung 3-5 okt 1997. Nordhorn en Coevorden.      
L08 Jubileumboek Philatelistenvereninging Coevorden-Hardenberg eo 2009.      
L09 Postzegels. Kenneth Chapman & Barbara Baker. 1977.      
L10 50 jaar World Press Photo. Davo. 2005.      
L11 Jaarboek Nederlandse Postzegels. 2005.      
L12 200 jaar Post in Nederland. 1799 - 1999. Uitgave PTT Post BV.      
L13 In strip gevat. Een beeldverhaal. Postzegel Uitgifte Boek 1997.      
         
L20 Postmerken 1986. Po& Po.      
L21 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1970
L22 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1971
L23 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1972
L24 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1973
L25 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1974
L26 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1975
L27 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1976
L28 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1977
L29 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1978
L30 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1979
L31 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1980
L32 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1981
L33 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1982
L34 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1983
L35 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1984
L36 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1985
L37 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens en poststempels.     1986
L38 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegev. en postst.     1987/1988
L39 Ned. Postzegels. Achtergronden, vormgeving, emissiegegev. en postst.     1987/1988 vervolg
L40 De vraagbaak der Philatelie. Uitg. De Philatelist, jubileumherdruk 1976.      
L41 De thematische filatelie. F. de Troyer.      
L42 Zomerpostzegelwerk onder de loep. Sticht. comm. zomerpostzegels. 1989.      
L43 12 filatelische essays. 75 jaar Philatelistenclub "Rotterdam". 1905-1980.      
L44 Postzegels als geldbelegging, H. Wittmann, (1963).      
L45 Papieren schatten van Mauritius. NVPH 1998.      
L46 De Poko perforatie. Ir. R.J. Hammink. 1994.      
L47 Het verzamelen van postzegels, Frank Arnau (herzien door mr. A. van der Flier), 1981.      
L48 Ned. Koning- en Koninginnezegels van 1852 tot en met 1981, Staatsbedrijf der PTT. 1982.      
L49 Van postkoets tot postcode, de postgeschiedenis van Amsterdam. Hollandia, 1983.      
L50 Stichting Comité voor de Zomerpostzegels 1953-1983. Jubileumboek 30-jarig bestaan.      
L51 Filatelie: geschiedenis, stempels, postwaardestukken en zegels.       
  Uitgave Stichting Nederlandsch Maandblad voor de Philatelie, 1984      
L52 Zeittafel berühmter Naturwissenschaftler. Verlag Karl JHL & Co. 1953.      
L53 Postzegels verzamelen, Corn. Brandt. Hobbygids Bruna & Zoon. 1985.      
L54 Postzegels verzamelen, Stichting Filatelie. Oktober 1994.      
L55 Het Postkantoor, de geschiedenis van een begrip. Postkantoren BV. 1995.      
L56 De Gouden Koets 1898-1998, PTT Post BV, ter gelegenheid van 100 jaar bijz. postzegels.      
L57 Poststukken, een wijd en weids verzamelgebied, J.H. Broekman.      
L58 Boekje (voormalig) Nederlands Postmuseum.      
L59 Philatelie, aspecten van het postzelverzamelen. De Post.      
L60 De poststempels van Nederland. F. van der Wart. 1966.      
L61 ABC van het postzegels verzamelen. Sticht. Filatel. Jeugdwerk. 1979.      
L62 Het groot postzegelboek. Dr. Kühne en W. van Oterleek. Uitgev. Born. 1968.      
L63 Nederl. Bond van Filatelistenverenigingen 75 jaar. 1983.      
L64 Handboek automaatboekjes Nederland. De Rooy/Hali. 1976.      
L65 Het hoe en waarom van de postzegels, Hans Reichardt. 1977.      
L66 20 jaar "Het Baltische Gebied" 1982-2002. Filatelistengroep "Het Baltische Gebied".      
L67 Postzegels van de Wereld. 1981.      
         
L69 De ware postzegelverzamelaar, cursus Filatelie (Lekturama). Deel B.      
L70 De ware postzegelverzamelaar, cursus Filatelie (Lekturama). Deel C.      
L71 Ordner diverse artikelen en info Coevorden en overige onderwerpen. Deel 1.      
L72 Ordner diverse artikelen en info heraldiek en overige onderwerpen. Deel 2.      
L73 CD-rom “Inleiding thematische filatelie”. NBFV, Sjoerd Bangma, 2006. (Gratis te kopiëren)      
         
         
PLANK 3: VERVOLG LITERATUUR      
         
L74 Ordner "Randverschijnselen", verzamelde info over velranden. Deel 1.      
L75 Ordner "Randverschijnselen", verzamelde info over velranden. Deel 2.      
L76 Briemarken-Katalog Zumstein 1959. Europacatalogus.      
L77 Speciaal-catalogus Nederland en koloniën. Uit 1934.      
L78 Prijslijst Nederland en koloniën 1936. De Haagsche Postzegelhandel.      
L79 Sjalom en Israël. Een boodschap van vrede uit Israël-postzegels. Sticht. Evangelie-lektuur.      
L80 Noord-Atlantische luchtverbindingen (met nadruk op de jaren 1939 -1946)      
L81 Boek Tuberculose zegels      
         
D01 Philatelie. Maandblad jaargang 1996, gebonden.      
D02 Groene Post, ingebonden exemplaren tijdschrift “Groene Post” 1977, N.N.P.H.      
D03 De Beeldfilatelist, studiegroepen:      
   "aardrijkskunde en volkenkunde" 1962 t/m 1981 en "sport en spel"1965 t/m 1985.      
D04 Pro-fil nrs. 1 tot en met 97 (gebundeld). 1983-april 1993.      
Tijdschriftcassette met 6 ex. "Mijn Stokpaardje" uit 2000.      
D05 Tijdschriftcassette met "Collect" nr. 1 (1994) t/m nr. 38 (2003).      
D06 Tijdschriftcassette met "Collect" nr. 39 (2004) t/m nr. 62 (2009).      
D07 Tijdschriftcassette met "De Postzak" nr 152, 174, 177(1993) t/m 194 (2002).      
D08 Diverse tentoonstellingscatalogi in tijdschriftcassette. Deel 1, t/m 1994.      
D09 Diverse tentoonstellingscatalogi in tijdschriftcassette. Deel 2, v.a. 1995.      
         
HULPMIDDELEN:      
  Elektronische watermerkzoeker (borgsom 10 euro)      
  Elektronische tandingmeter (borgsom 10 euro)      
         

 

 

Op de verenigingsavond kunt u zaken uit de kast lenen.

Uitgeleende goederen dienen uiterlijk bij aanvang van de volgende verenigingsavond weer te zijn ingeleverd.

Voor de watermerkzoeker en de tandingmeter wordt een  borgsom gevraagd van  10,-.